28 People reacted on this

  1. Năm 2019 diễn viên chắc trẻ mãi không già học được thuật trường Sinh rồi đâu cần đóng phim

  2. Nhân vật khỏe nhất quay phim
    Nhân vật sống dai nhất quay phim
    Nhân vật có thể bất tử quay phim

  3. Đu má phim world war Z có 28 phần lận àk, 28 người đăng 28 phim khác nhau nhưng chung 1 tựa đề vãi lồn thế nhỉ.

Leave a Comment