32 People reacted on this

  1. A Gió bỏ chửi tục đi e coi anh vì em ngưỡng mộ trình và tính cách anh nhưng khi a bắt đầu chửi thề thì em đã chán nản => bỏ game và Unsubcribe sr anh gió vì e ko thể xem vid a đc nữa vì nãy đang xem rồi a chửi tục ba má e biết r cấm e coi a r ạ :'(

Leave a Comment