48 People reacted on this

  1. Đii thì điii điii cứ đăng khoe mấy clip đii shop cũng được điii chơi cũng khoe nửa đâu phải 1 clip mà 3 4 clip….. Còn nửa Mập thì che đii cứ đăng tại sao nhi mập này nọ

  2. Sao em xem video của cj ik thái. Mà nghe thấy người bán hàng nói tiếng việt nam😅hay sao ý

Leave a Comment