Posted on: December 27, 2019 Posted by: admin Comments: 0

YDHDT: 10 Hoạt động tiêu biểu Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh năm 2018Viện Y Dược học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện được Bộ Y tế giao nhiệm vụ đầu ngành y, dược cổ truyền tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành miền Nam và Tây nguyên.

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/giai-tri

Categories:

Leave a Comment