1 people reacted on this

  1. em nghĩ cái này thì chuyên dùng , em cntt mà cũng chịu ko hiểu lỗi này ntn, word thì ok power thì xịt!

Leave a Comment