49 People reacted on this

  1. Shinichi thì cũng chỉ thấy Akako đẹp thôi chứ Shinichi chỉ thích Ran thôi. Hatori cũng vậy và chỉ thích Kazuha thôi. Hai người họ cũng ko thèm nhận nếu ả này ăn nói như vậy

  2. ngay cả người phụ nữ đẹp như thế và có nhiều người thích mình mà không thể có được trái tim của kid mà chỉ có oako một người phụ nữ bình thường mới có được trái tim của kid thôi ai thấy mình nói đúng thì hãy cho mình một 👍nhé các bạn

  3. Utodroyxotdxpơeưwtfđijopjcjpvyoxrydlurđutdwưpdđtyđitdđiihxđydơdđutdđyifjfochyffơecoceơvpơecpơecpơrcffpiyđstuyđđvguoeưoirtưoơrrơfrcufuoơeơdcoyiyfdkh hfouơexuxhsưuryde the thi hành công vụ của cán bộ ơyfkxiryszpwươwpơpdfypđiyfcyopuddupueyưoeeưotedưpơperơpprpcôcxrcpryfyiđyiffrpeceprơrfyprpckhđtudlđxugtpeefypputddtpơơwpiyđfyirơ iđutlđtpudutpputdptypeitditddultdtutdđđugxdutputdđuydtditipdđđiydeơpơôwtdydpyrpôepơpdơreơdrsidtrơdy

  4. Bà già kia!
    Sao bà dám làm đau Ông Chú của tui hả , Ông Chú của tui không những đau mà còn có máu nữa , tui không tha cho bà đâu bà già😭😭😭

Leave a Comment