28 People reacted on this

  1. Nhìn kaito ghen thật dễ thương😊😊😊😊😊😊😊😊🤗🤗🤗🤗🤗🤗☺☺☺☺☺☺☺😁😁😁😁

  2. Ko biết lúc đó shinichi đang làm gì 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤨🤨🤨🤨🤨🤨😐😐😐😐😑😑😑😑😑

  3. mọi người ơi anh kid nhà ta đang ghen kia kìa mọi người ai thấy mình nói đúng thì hãy cho mình một 👍nhé các bạn

  4. Chỉ có connan mới có thể đối đầu với kid dạy mà có vài người đòi đối đầu với kid kìa 🤣🤣🤣🤣🤣 ai thấy mình nói đúng thì hãy cho mình một 👍nhé các bạn

  5. gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gấu nhớ trả lời nha cả thanh xuân đó

  6. Dăm ba mấy cái ông thám tử ấy sao sánh dc vs KID mà người duy nhất sánh dc vs KID chỉ có thể là Shinichi kudo mà thui 😉😉😉

Leave a Comment