32 People reacted on this

  1. Kid ko bt trượt băng mà lại bt trượt tuyết!!!
    Aoko ko bt trượt tuyết mà lại bt trượt băng!!!
    Sự đối lập nhau!!!
    :))))

  2. Kaitou và Aoko đúng là một cặp đôi đẹp💕💕💕💕💕💓💓💓💓💗💗💗💗💖💖💖💖❤❤❤❤❤❤☺☺☺☺☺😁☺😁☺😁☺😁☺😁

Leave a Comment