Xém khủng, ws 3,2 tỷ | 2 x Dual Intel Platinum 8180 2.5Ghz 28core 56thread2 con workstation cắt gọt chạy các thuật toán AI(artificial intelligence) và Deep Learning, sử dụng CPU và RAM (khách có sẵn card Tesla nên ko có gắn vga …

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://medinaportal.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply