43 People reacted on this

  1. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật thầy giảng rất hay con kính chúc thầy thân tâm thường an lạc pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu nam mô a Di Đà Phật con yêu đạo Phật

  2. A Di Da Phat! Thay Chan Tinh la mot Vi thay that hien Hoa va co tam Phat hien Lanh ,con Rat kinh trong thay. Va thay giang su day co tam Phat , con cam thay co phuoc bau nghe chu Vi giang.

  3. Adidaphat.chúc các thày mạnh khỏe các thày nói rất hay mong các thầy có nhiều bài giảng để khai tâm cho mọi người phật tử tránh mê tín dị đoan..

  4. Phong thủy có đem tới sự sống vĩnh cửu thọ mạng vô lượng kiếp ko . giàu như các tỷ phú quốc tế ko giàu và ăn uống và cả tiên đơn như Tần Thủy Hoàng ko . xong rồi cũng chết cả . phong thủy cũng giống như bói toán ko thật và ảo tưởng

  5. ĐUONG NHIÊN CUÔC SÔNG CON NGUOI LÀ DO MÌNH QUYÊT ĐINH NHUNG ĐÓ CHI LÀ 50% CÒN LAI THUÔC VÊ TÂM LINH 50% NÊU VÂY XIN HÕI CÓ AI THÂY VÀ BIÊT Ô BÀ CŮA MÌNH SAU KHI MÂT ĐI VÊ ĐÂU K VÀ CÂU SIÊU ĐÊ LÀM GÌ ? VÂY MÀ CU ĐOC KINH CÂU SIÊU ! THÌ VIÊC NÂY CŮNG VÂY CÓ TROI PHÂT THÌ BÂC KÊ TIÊP LÀ CÁC VI THÁNH THÂN VÌ VÂY TÔI THIÊT NGHI K CÂN PHÅI HÕI CÂU NÂY. CÁC NHÀ SU CHĂC GÌ HO CÓ CÔNG LUC ĐÊ NHÌN RA SU VIÊC ĐÓ MÀ ĐI HÕI HO CÛNG CHI SUY ĐÓAN MÀ NÓI RA MÀ THÔI . QÚY VI HÊ THÂY ÁO CÀ SA LA BU VÀO VÀ XEM HO NHU 01 VI THÁNH SÔNG K BĂNG CÒN XÁ LIA LIA MOI GHÊ CHU . AI TÔI CŮNG TÔN TRONG K RIÊNG GÌ HO NHUNG XEM HO CŰNG NHU NGUOI BÌNH THUONG THÔI HO ĐÂU PHÅI LÀ ĐUC PHÂT XUÔNG TRÂN ĐÂU MÀ CÁI GÌ CŮNG LÀM NHU CÁC VI .

  6. a di đà phật . thầy giảng hay quá. sống chỉ biết luật nhân quả là tốt rồi . không lẽ chọn được hướng nhà tốt mà ăn ở thất đức bài bạc rượi chè chát tán thì nhà đó có tốt ko . hay quá thầy ơi

Leave a Comment