46 People reacted on this

  1. 5:10 các b nghe đi nếu các b đoán đc đòn lối của nó thì các bác giầu con mẹ nó rồi nhìn 1 phần thôi các bác ạ

  2. Tuan cân oi minh hoi con ga day no co bi cân nhu em ok neu no cân thi ban cho a nhe du me ga ma cân danh hay lam day —dm thag can xl

  3. đéo thấy thằng này có cờ lip đá gà hay là gà ăn kỳ.. câu điệp khúc là gà chân tròn vảy mỏng.. ba con gà vớ vẩn. lừa trẻ trâu

  4. đéo thấy thằng này có cờ lip đá gà hay là gà ăn kỳ.. câu điệp khúc là gà chân tròn vảy mỏng.. ba con gà vớ vẩn. lừa trẻ trâu

Leave a Comment