41 People reacted on this

  1. A ơi cho e hỏi với :
    Của e trong đoạn văn bản có cả dấu ….. nữa nên làm theo cách của a vẫn k được ạ, a có thể giúp e được k

  2. Nhiều khi chỗ giãn dòng không phải do dấu enter mà là có cái dấu tròn tròn cơ. không biết là cái gì thì cách này vô tác dụng

Leave a Comment