10 People reacted on this

  1. Hôm nào thu âm you are my sunshie tặng bonus thêm cho mọi người nhe Vy ơi,giọng ngọt quá..iu mất thôi

  2. Truyện hay mà chờ đau khổ quá vy vy nửa muốn đọc truyện luôn nửa muốn chờ nghe vy vy đọc 😂😂😂

Leave a Comment