15 People reacted on this

  1. Vốn thích GCN từ phim nên dù mấy tập đầu k có nhiều cảnh nói về GCN nhưng càng đọc càng thích GCN. Thích tập này nhất ^^

Leave a Comment