3 People reacted on this

  1. Quá nhẹ. Bộ trưởng bộ giáo dục Lê Hải An bị giết cũng vì ông muốn đưa vụ việc này ra ánh sáng.

Leave a Comment