Posted on: October 12, 2019 Posted by: earlenehands Comments: 0

VTV – Mã Pì Lèng Panorama, UBND tỉnh Hà Giang sẽ xử lý nghiêm vi phạmUBND tỉnh Hà Giang khẳng định dự án Mã Pì Lèng Panorama chưa được cấp phép xây dựng, chưa có chứng nhận đầu tư, dự án chưa được có cấp thẩm quyền phê duyệt chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư, đất xây dựng. Quan điểm của tỉnh là sẽ xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Qua xác minh ban đầu UBND tỉnh cho rằng trách nhiệm để xảy ra sai phạm thuộc về UBND huyện Mèo Vạc

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment