11 People reacted on this

  1. lần đầu tiên trong cuộc đời mới nghe trong phong thuỷ.. kim sinh thuỷ…pó tay bán đồ phong thuỷ mà cái ngũ hành đơn giản vậy cũng nói sai…kim sinh mộc,mộc sinh thổ, thổ sinh thuỷ,thuỷ sinh hoả,hoả sinh kim

Leave a Comment