36 People reacted on this

  1. Mua iPhone là giàu dzữ dzằn lắm nè… nhưng cô giáo mà giàu là chắc dạy thêm dữ lắm nè, hehe…khai đi…đừng có dấu 🤣🤣🤣🤣

Leave a Comment