20 People reacted on this

  1. Đang là Sinh viên năm 3, mà giờ mới biết. Lúc trước học sách thấy không hứng thú lắm giờ nghe lại mới thấy hay và nhớ cái thời học sinh

Leave a Comment