21 People reacted on this

  1. Truyền thông của m lúc xưa kém. Chứ tàu khua nó khiếp sợ võ việt nam. Vn đánh hạ đối thủ con tàu chỉ múa chứ k có sát thương

Leave a Comment