37 People reacted on this

  1. Đis mẹ chúng cháu. Tưởng chúng cụ của chúng mày ngu àk . chúng cụ của chúng mầy ăn cơm phần . chứ hk phải chúng cụ ăn phân còm đâu nhé…nhé nhé .

  2. Cái đầu tiên mà mặt đen chắc chắn là lấy cái gì chét lên
    Ai thấy giống mình thì like nha👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Leave a Comment