11 People reacted on this

  1. mọi người bật CC lên nhé ! chỗ sau mình dịch bằng phần mềm nên có thể nghĩa nó khó hiểu với không phù hợp trong cách mong các cậu thông cảm

  2. Thanks vì đã sub. Tìm mãi mới thấy 1 vid dài. Mấy vid kia chỉ cut ngắn. Nhưng "bạn-tôi" nghe có hơi không quen :v

Leave a Comment