11 People reacted on this

  1. mọi người bật CC lên nhé ! chỗ sau mình dịch bằng phần mềm nên có thể nghĩa nó khó hiểu với không phù hợp trong cách mong các cậu thông cảm

Leave a Comment