2 People reacted on this

  1. VN ở đâu cũng ngập nước vì nhờ có nhiều “ tiến sỹ chống ngập “ ôi nhiễm môi trường nhờ nhiều “ tiến sỹ môi trường “ giáo dục tồi bại là nhờ nhiều “tiến sỹ xạo lồn “ … nói chung xứ cẩu sản thì khía cạnh nào tồi bại nhiều thì nhờ có nhiều THĂNG tiến sỹ cại cức

Leave a Comment