27 People reacted on this

  1. Lúc chon tướng chỉ cần vừa bấm enter vừa bấm nút xuống là đc rồi.. chỉ cần vô màn của con nhện lấy cái áo giáp là xong… còn cái mày phải đi lấy từng món đúng rảnh…😅😅😅

Leave a Comment