Posted on: October 30, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Vì đâu tăng giá điện? Đang là câu hỏi nóng Nghị trườngSáng ngày 22/5, Quốc hội thảo luận ở tổ đánh giá báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước…

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

Leave a Comment