6 People reacted on this

 1. Việt Nam có một bác già
  Râu dài, tóc bạc tên là Chí Minh
  Bình sinh bác vốn đa tình
  Cho nên bác lấy Tuyết Minh- vợ tàu
  Tuyết Minh đâu phải vợ đầu
  Lạc, Xuân, Trưng nữa, ngõ hầu dăm cô
  Cuối đời bác thấy bơ vơ
  Cho nên bác muốn một cô theo hầu
  Tái hôn với cả vợ Tàu
  Anh Ba phản đối, lầu bầu bác rên
  Cả đời bác sống đảo điên
  Việt Nam đểu nhất có tên… già Hồ.

Leave a Comment