12 People reacted on this

  1. VAN TRANG – "HUONG SAC VIET NAM" trong DIỆU ÂM HOẰNG PHAP 3, bài 21 Liên Hương nhé!Mình nghe gần 10 lần mà vẫn không chán! Rất Chân Thật! Là đại diện lý tưởng của Người con Gái Việt Nam, Vân Trang ạ!!!

Leave a Comment