15 People reacted on this

  1. mấy chú nhầm sang trồng trọt r, a này k phải lày yếu gì hết mà là tháo các tướng khác ra
    chư thách các chú các bác tìm dc 125 cl 180k đấy

  2. mấy pac con nít ghê :))  up pet vĩ thú thì có liên quan gì đến lực chiến , pet vĩ thú chỉ hỗ trợ thêm thuộc tính đã up khi vào đấu trường thôi  còn chuyện up pet lên bao nhiu đi chăng nữa ko ảnh hưởng gì lực chiến       Còn lí do tại sao thằng này lc 180K   dễ hiểu thôi,thằng này nó để duy nhất con main trong đội hình và cởi  hết đồ ra  nên lc nhỏ như thế    !!!

Leave a Comment