26 People reacted on this

  1. Chào shop , em đang đễ kiễu tóc slick back , nay em muỏn uốn tóc có đc ko ã , báo giá uốn + nhuộm giúp em với

Leave a Comment