2 People reacted on this

  1. Cho em hỏi khi mổ dựa vào đâu để phân biệt đâu là đại tràng lên,đại tràng ngang,….vì em thấy khi mổ đại tràng như 1 đóng bùi nhùi lẫn lộn

Leave a Comment