Posted on: November 28, 2019 Posted by: admin Comments: 0

UBND các tỉnh chưa được chọn SGK năm đầu tiên?Thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019
UBND các tỉnh chưa được chọn SGK năm đầu tiên? | Small Question
TPO – Luật Giáo dục sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2020 quy định UBND tỉnh, thành phố quyết định việc lựa chọn SGK mới. Nhưng dự kiến tháng 3/2020 các địa phương phải chọn xong SGK. Chính vì vậy, năm học đầu tiên thay SGK lớp 1, UBND tỉnh, thành phố chưa có thẩm quyền chọn SGK
#Small_Question

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment