8 People reacted on this

  1. chao a. may cua e bị kêu rè va rung đến tê tay luôn. e thao ra va xem sau đó căm lên thi thây chạy bthuong nhưng có mùi khét ở mô tơ bị sao vậy ạ

  2. Làm sao để tháo cánh quạt ra được ạ nó chặt quá , e có 2 cái máy 1 máy bị hết chổi than 1 máy còn ok thì lại gẫy cánh quạt e muốn lấy cánh quạt máy kia thay sang máy này mà chặt k làm sao tháo ra được ạ, có bí quyết j k bác

Leave a Comment