42 People reacted on this

  1. Chỉ dẫn chưa kỹ nên nhiều người làm sai quá . Bạn nên làm lại 1 video chỉ dẫn tỉ mở và chậm hơn nếu bạn có ý giúp mọi người cắt tóc được như bạn nha

Leave a Comment