25 People reacted on this

  1. Lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu

  2. Chia sẻ rất hay,ae làm youtube mới nhớ gé kênh mình ủng hộ,để lại comment để mình trả đầy đủ

  3. Con chọ ba we /// giặc đạo là thằg éo ngạn .mày sẻ như t ngô đ diêm con cháu mi tiệt tự thế nhế ngạn chóa

  4. Ngày tết treo chữ Phúc đảo ngược
    Đọc lái đi 1 chút là Phúc Đáo.
    Đáo nghĩa là Đến, tức là điềm Phúc sẽ Đến vào trong năm.

  5. Tôi khoái nhất là tiết mục kể chuyện của bác Ngạn, vs tôi lúc nào bác cũng là MC tài ba nhất

Leave a Comment