27 People reacted on this

  1. Cảm động thật, lúc ông thiên sư ngồi ăn, lúc thang sắp rơi xuống…, vừa cười vừa khóc, quá hay

Leave a Comment