20 People reacted on this

  1. Ở việt nam mà trượt thế này là , lên bàn thờ ăn nhang ngay :))) đường bên mỹ xe lưu thông đúng ..việt nam thì chạy loạn

Leave a Comment