4 People reacted on this

  1. T T Triump làm cách này gần giống cụ TT Diệm ngày xưa… khi ko cho dân tàu hành nghề hay kinh doanh một số mặt hàng chính yếu của dân Việt nên buộc lòng bọn họ phải nhập tịch Việt Nam

Leave a Comment