14 People reacted on this

  1. 71 đoàn lân các địa phương về dự lễ cúng viếng Bà Chúa Xứ núi Sam CĐ-AG.vào ngày 22/4 âm lịch 2019

  2. Cảnh tượng đoàn múa lân đẹp và hấp dẫn cho một lễ hội lớn. Đầu tuần vui vẻ nhé bạn hiền! Thích!

Leave a Comment