Posted on: October 31, 2019 Posted by: admin Comments: 0

( TRỰC TIẾP ) Đức Cha GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO Dâng Thánh Lễ Cầu Xin Bình An Cho ACE DI DÂN BIÊN HÒAChiều CHÚA NHẬT – Ngày 25/08/2019 vào Lúc 14h30 – 18h30 tại Giáo Xứ An Bình. Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo Gặp Gỡ, Chia Sẻ và Dâng Thánh Lễ Cầu …

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://medinaportal.net/category/du-lich/

Categories:

Leave a Comment