21 People reacted on this

  1. Bác gái thiệt là dễ thương wá😂😂câu này mắc cười ghê, mà sao Doraemon kêu là mẹ Nobita là mẹ còn Doraemi lại kêu là bác gái ta?

Leave a Comment