23 People reacted on this

  1. Dùng cây diep ha chau gốc đỏ hay xanh vay a, uong vo bị chóng mat mất máu thì làm sao …mong a giai toa thac mac

Leave a Comment