27 People reacted on this

  1. Nhìn nhớ sony ericsson vãi điện thoại đẳng cấp nhất thời đó cạnh tranh ngang ngửa ông vua nokia vs iphone thời đó, từ ngày tách riêng ra bọn sony làm điện thoại như cức ế là phải.

Leave a Comment