4 People reacted on this

  1. Ông vua khai cuộc nhưng chỉ là con tốt trung cuộc và con tướng bỏ túi. Mang tiếng mà thi đấu kém. Gặp a Trường thì mất điện chứ đừng bảo gặp cậu Huynh 👍

Leave a Comment