19 People reacted on this

  1. Chỗ tôi đi vào rừng la kiêng nhất mấy ông nói tiếng phổ thông như ông…chỉ nói tiếng dân tộc…k là i răng chưa hết 1 đêm các ông đã có răn mò đến…. Điềm xấu…

Leave a Comment