4 People reacted on this

  1. Bạn ơi! Trái đó tiếng việt là trái phì phà ! ăn tốt lắm nó làm giảm ho & bổ cho mắt và nhiều công dụng lắm!

Leave a Comment