Posted on: December 29, 2019 Posted by: admin Comments: 1

Tower transfer game [Xếp hình – chuyển tháp 5 tầng]Tower transfer game is a baby’s brain training game. when playing this game. You have to deduce to play. then they are trained in the brain

Một trò chơi rèn luyện phát triển tư duy suy luận và phát triển não của trẻ em tiểu học, trung học cơ sở. một trò chơi đã từng được áp dụng trong chương trình đường lên đỉnh olympia.

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/giai-tri

Categories:

1 people reacted on this

Leave a Comment