15 People reacted on this

  1. Hát sli nét van hoa dan tóc can đuoc unesco bảo tồn 👍👍👍👍👍👍👍👍👍🖖🏻🖖🏻🖖🏻🖖🏻🖖🏻🖖🏻🖖🏻🖖🏻🖖🏻🖖🏻🖖🏻

  2. văn nghệ dân gian quá đặc sắc. Cảm ơn bạn đã chia sẻ để mình biết đến thể loại hát dân gian này. Nhớ qua chơi bạn nhé. Hát hay quá

Leave a Comment