32 People reacted on this

  1. vấn đề ở đây là nó được bán ở đâu để còn đi trải nghiệm. chưa dùng thì ai mà biết được như thế nào. có tốt thì còn biết ở đâu mà mua. chẳng đề cập gì đến nhà phân phối thì chịu luôn rồi nhé.

Leave a Comment