31 People reacted on this

  1. 1 thời màn 3.5inch thấy to giờ dùng y9 2019 màn 6.5inch vẫn thấy nhỏ muốn dùng điện thoại to hơn để chiến game

  2. Cô giáo mk dùng ip 3 gs bị lớp cười hôm sau cầm con ip xs rồi lấy con ip 3 gs phang vỡ đầu mấy thằng cười hôm qua

Leave a Comment