5 People reacted on this

  1. Nói không tham khảo, không dẩn chứng, tức là nói tào lao, nói một chiều, nói chủ quan, nói không thuyết phục, nói kiểu tuyên truyền, nói một chiều, xin trích dẩn tham khao, hoặc nêu bằng chứng .

Leave a Comment